CSR Politik

Politik for Samfundsansvar

TMN CREW ved vi kan gøre en forskel – derfor gør vi det!

I TMN Crew ønsker vi at synliggøre vores gode forretning intern som ekstern. Vi er stolte over vores engagement og ansvarlighed, og vi deler den gerne med andre.

Vores CSR-arbejde skal sikre at vi løbende forbedre os, at vi ikke stagnerer og bliver overhalet af det omkringliggende samfund. En løbende positiv udvikling er et mål og et krav.

Målet med vores CSR politik er at bidrage til en generel merværdi for samfundet i sin helhed og for TMN Crew som virksomhed.

De ressourcer, der benyttes i virksomheden, på kontoret, ved transport og den/de services vi yder påvirker miljøet. Vi vil arbejde aktivt for at reducerer denne påvirkning.

TMN Crew’s position som kvalitetsskabende og udviklende, understreger vigtigheden af fortsat at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Vi lever af tilfredse medarbejdere og medarbejderne lever af os – derfor skal vi sammen optimerer det gode.

Vi sætter os imod korruption i alle dens former, herunder afpresning, svindel og bestikkelse.

Vi sætter krav til vores kunder og et samarbejdskrav er hæderlighed og gensidigt respekt. I forhold til vores kunder satser vi på langsigtede relationer og vil leverer en kvalitet og faglighed der lever op til dette.

Kvalitet og arbejdsglæde skal være bærende elementer i vores virksomhed. Alle skal have fokus på, at det er vores kompetencer der løser andres opgaver.

TMN Crew vedkender, at der er stort behov for økonomisk støtte til de mange gode initiativer derfor støtter vi bland andet TMS Ringsted og  unge sporten

Vores aktiviteter for samfundsansvar, herunder miljø, kvalitet, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed er styret systematisk og kan dokumenteres.

TMN Crew samarbejder med Miljørådgivningen.

 

mijørågivningen

 

Der er lukket for kommentarer.