Er der rotter i kloakken, så giver vi dem en i nakken..

TMN Crew har specialiseret sig inden for giftfri rottebekæmpelse i kloakkerne, vi levere monterer og servicerer rottespærrer og mekaniske kloakrottefælder, til giftfri bekæmpelse af rotter i kloakkerne.

Vores mekaniske rottefælder monteres i kloakkens spildevandsafløb. Fælden er robust konstrueret til at fungere i kloakmiljøet. Rotterne kan ikke passere fælden, men ledes op i et aflivningskammer, hvor de aflives humant ved hjælp af et CO2 drevet stempel. Efter aflivningen skylles rotterne ud med spildevandet. fælden kan anvendes til forskellige dimensioner kloakrør.
Brugen af CO2 drevet stempel til aflivning af rotter er langt mere human og miljøvenlig end brugen af gift. Ydermere undgås problemer med resistens, som kan få fatale følger for bekæmpelsen i et givent område, fordi de benyttede midler mister deres effekt.
Ligeledes fungerer fælden også som rottespærre, hvilket betyder, at rotter under alle omstændigheder ikke kan få adgang til de dele af kloak systemet, hvor fælderne er monteret. Dette er også tilfældet, hvis der skulle opstå funktionssvigt. Fældens spjæld er fremstillet i glasfiber, ligesom den indbyggede lås gør, at rotterne ikke kan løfte dem.

Kontakt os i dag, hvis vi skal gøre noget ved rotterne i dine rør.

 

Kontakt os !