Reetablering Cykelsti

Her har vi tre mand, en maskinfører og to håndfolk, der er ved at reetablere rabatterne langs en cykelsti i Sorø.

Renovering Frederikssund

Her har vi syv mand med på en renoveringsopgave, arbejdet omfatter både betonarbejde, kloak, anlægs og belægningsarbejde.

Solum

Her kører vi på en Volvo L120F gummiged og en Sennebogen materialehåndterings maskine på en affaldshåndterings plads.

Strandgade

Her kører vi på en Takeuchi TB175 sammen med nogle arkæologer, og frit lægger bolværket fra et gammelt havneanlæg, der er blevet fundet under jorden.

Nordhavnen

Her er vi i nordhavnen på en Hitachi 285. Der skal etableres en 6700 m2. stor parkeringsplads med kuvertfald, kloak og jordvarme under, ved Københavns kommunes nye miljøcenter.

Kabelgravning Frederiksberg

Her er vi på Frederiksberg og hjælpe en kabelentreprenør, med at grave kabler ned. På denne sag har vi tre maskinførere og to håndfolk med håndmandspakker fra vores tools udlejning, Samt en 2 ton minigraver fra vores Maskinudlejning.

Ny sportsplads

Her er vi i Hedehusene, og hjælpe en kunden med at bygge en ny sportsplads, på denne sag har vi en maskinføre og en håndmand, kunden har her også valgt, at leje håndværktøj og laser udstyr fra vores tools koncept, maskinføren er i øvrigt lejet ud som sjakbajs, da formanden kun er på pladsen en gang imellem for at fører tilsyn

Thule Airbase

Her er vi på Thule Airbase, vores kunde er ved at bygge en 5000m2 stor værkstedshal, vi hjælper med maskinførere til produktion og indbygning af materialer til den 17 meter dybe udgravning man har måtte lave for at komme ned til fast fjeld. herudover har vi også jord og beton folk på, til etablering af punktfundamenter og gulv.